Informasjon

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Når du reiser med oss i Route 66 International

Åpne fane

Når du reiser med Route 66 International og route66usa.info, godtar du som deltaker de påfølgende vilkår og betingelser. Det er derfor viktig at du leser igjennom disse før du bestiller din reise. Alle vilkår og betingelser som er beskrevet på den norske siden gjelder også for den engelske siden selv om de ikke er oversatt til engelsk tekst.

Alminnelige reisebestemmelser

Dette er alminnelige reisebestemmelser for reiser med Route 66 International og route66usa.info– basert på «Lov om pakkereiser og reisegaranti av 1.7.2018».

Bestillingsbetingelser

Bestilling og betaling skjer direkte til Route 66 International på telefon, epost eller ved booking på vår nettside. Ved betaling av delbetaling, anses betingelsene som akseptert. Delbetaling pr. person er satt til kr 4.000,- for lengre opphold på reiser til USA, Australia, New Zealand, Sør-Afrika etc. og reiser med Route 66 International.

Merk: Route 66 International har avvikende regler iht. Alminnelige vilkår for pakkereiser. Dette fordi vi kun bruker rutefly i våre pakkereiser, og flybillettene blir kjøpt så snart som praktisk mulig etter bestilling. Route 66 International må følge sine leverandørers vilkår og betingelser for avbestillinger/endringer. Route 66 International får ikke refundert kjøpte flybilletter, og har i tillegg spesielle betalingsbetingelser hos sine hotelleverandører, MC leverandører, etc. Ved avbestilling av en reise, uansett tidspunkt for avbestilling, vil delbetaling derfor ikke bli refundert.

Bestillingsbekreftelse og betalingsfrister

Kontroller at tilsendte bestillingsbekreftelse stemmer overens med din bestilling. Delbetalingen på kr 4.000,- betales samme dag som kunden melder seg på reisen. Dette bla. for å sikre plassen. Restbeløpet betales senest 10 måneder før avreise. Skjer bestilling senere enn 10 måneder før avreise, betales hele reisens beløp umiddelbart. Kunden kan velge å betale reisen på avbetaling via vårt betalingssystem KLARNA.

Vi ber deg om å kontrollere at flybillett er utstedt på riktig tur/dato, og at korrekt avreisestedssted er påført. Skulle du være i tvil, ta kontakt med oss. Flybilletter blir sendt ut 3-5 uker før avreise på den e-mail adressen som du har oppgitt. For våre reiser med Route 66 International vil reiseinformasjon og detaljert dagsprogram sendes ut ca. 1-2 mnd før avreise. Flybillettene er personlige og kan ikke overdras. Alle fly bookinger gjort av Route 66 International gjelder t/r Oslo Lufthavn Gardermoen dersom ikke noe annet er avtalt skriftlig.

Du vil senest 5 måneder før avreise få bekreftet endelig reisetidspunkt. Ønsker du å booke flybillett selv, utenlands/innenlands, så er det veldig viktig at du ikke gjør dette før du har fått skriftlig melding fra Route 66 International om at reisetidspunktene er 100 % bekreftet. Route 66 International har i så fall intet ansvar for å refundere slike utgifter.

Tillegg for enkeltrom alene under reisen og oppholdet skal registreres ved bestilling. Utgifter til pass, visum, reiseforsikring o.l. inngår ikke i turens pris.

Pass og visum

På reiser utenfor Norden må alle gjester ha gyldig Machine Readable Passport (maskinlesbart/elektronisk pass), og kontrollere at det er gyldig under hele reisens varighet. Oppbevar passet slik at det er lett tilgjengelig under hele reisen. For reiser til USA benyttes Machine Readable Passport som må være gyldig minst 3 mnd etter hjemkomst. Norske statsborgere trenger ikke visum i USA (Andre regler gjelder for tidligere straffedømte og utenlandske statsborgere bosatt i Norge. Kontakt den amerikanske ambassaden i Oslo for nærmere opplysninger). For reiser til USA kreves imidlertid en innreisetillatelse, ESTA. Registrering skjer via internett. Påmeldte vil få informasjon om denne registreringen i god tid før avreise via informasjonsskriv fra Route 66 International.

Reiseforsikring / Avbestillingsbeskyttelse / Helsetrygdekort /Vaksiner

Vi anbefaler våre kunder å tegne reiseforsikring med avbestillingsbeskyttelse for hele reisen. For reiser i Europa bør du ta med ditt helsetrygdekort. Dette må legges fram for å bevise at du er medlem av den norske folketrygden. Da får du behandling på lik linje med landets befolkning. Vær oppmerksom på at dette kortet ikke dekker hjemtransport og utgifter til medisin. Da må man i tillegg ha reiseforsikring. For reiser til USA anbefaler vi sterkt en tilstrekkelig reiseforsikring som dekker avbestilling, tyveri, sykdom, hjemreisetransport m.m.

Avbestilling

Ved avbestilling senere enn 7 måneder før avreise vil ikke innbetalt beløp bli refundert. Route 66 International har da allerede forhåndsbetalt reisen til våre leverandører på en ikke refunderbar måte. I slike tilfeller må kunden benytte sin reiseforsikring.

Endring av reisen / Overdragelse av pakkereise

Endring av reisen kan i noen tilfeller gjøres på forespørsel, men det vil i de fleste tilfeller medføre endringskostnader på fly, bosted og evt. annet, samt et endringsgebyr på kr 300,- pr person. Ubenyttete billetter refunderes ikke. Kunder som avviker fra reisens arrangement må meddele dette til Route 66 International eller reiseleder på stedet. Reisen kan normalt ikke overdras til andre.

Bestillingsbetingelser

Bestilling og betaling skjer direkte til Route 66 International på telefon, epost eller ved booking på vår nettside. Ved betaling av delbetaling, anses betingelsene som akseptert.Delbetaling pr. person er satt til kr 4.000,- for lengre opphold på reiser til USA, Australia, New Zealand, Sør-Afrika etc. og reiser med Route 66 International.

Merk: Route 66 International har avvikende regler iht. Alminnelige vilkår for pakkereiser. Dette fordi vi kun bruker rutefly i våre pakkereiser, og flybillettene blir kjøpt så snart som praktisk mulig etter bestilling. Route 66 International må følge sine leverandørers vilkår og betingelser for avbestillinger/endringer. Route 66 International får ikke refundert kjøpte flybilletter, og har i tillegg spesielle betalingsbetingelser hos sine hotelleverandører, MC leverandører, etc. Ved avbestilling av en reise, uansett tidspunkt for avbestilling, vil delbetaling derfor ikke bli refundert.

Motorsykkel og bil

Som deltaker er du ansvarlig for å signere din egen leieavtale på bil og MC med utleieselskapet. Det er normalt en nedre aldersgrense på 21 år for å leie en Harley-Davidson motorsykkel i USA. Ønsker du å leie bil, så er minimumsalderen for å leie 21 år.

Deltaker er selv ansvarlig for å tegne tilstrekkelig forsikring for det kjøretøyet han/hun leier iht. Harley-Davidsons regelverk og bilutleiers bestemmelser. Prisjusteringer på forsikringer må påregnes. Endringer i utleieprisene på kjøretøy kan forekomme fra år til år.

Ved å bestille tur med Route 66 International (samt lest våre vilkår og betingelser) har du bekreftet at det kan innebære risiko å kjøre motorsykkel. Du kjører på eget ansvar og Route 66 International som turoperatør kan ikke saksøkes eller holdes ansvarlig/økonomisk ansvarlig for evt. ulykker og skader på reisen. Du er også ansvarlig for å oppføre deg korrekt og iht. gjeldende trafikkregler.

Avlysning eller utsettelse av gruppereiser

En reise kan avlyses dersom det ikke melder seg nok antall deltakere til våre reisen.Det samme kan skje dersom andre avgjørende grunner oppstår til at reisen ikke kan gjennomføres. Påmeldte får da tilbud om å flytte reisen til et annet tidspunkt eller få tilbakebetalt innbetalt beløp.

Programendring

Route 66 International forbeholder seg retten til prisendringer som følge av justering av skatter og avgifter, endringer i valutakurser, oljepris m.m. og som følger av endringer i program samt økte priser hos våre leverandører fra år til år. Ved uforutsette hendelser som Route 66 International ikke har kontroll over, eller force majeure, streik, forsinkelser og/eller andre endringer av planlagt rute under selve reisen og oppholdet kan Route 66 International foreta de nødvendige programendringer, for eksempel omlegging av reiserute, bytte av hotell og transportmiddel. Slike tilfeller berettiger ikke til refusjon. Vi gjør oppmerksom på at overbooking på bestemmelsessted kan skje. Route 66 International vil da skaffe bosted i samme prisklasse eller bedre. Route 66 International forbeholder seg retten til å sende hjem reisende på et annet tidspunkt uten ekstra omkostninger om det skulle bli endringer gjort av flyselskapene. OBS! Endring av flytider og flyselskap forekommer. Disse må derfor ansees som foreløpige. Foreløpige tider vil også stå på informasjonsskrivet. Route 66 International forbeholder seg retten til å korrigere flytidene dersom endringer inntreffer på et senere tidspunkt, og vil da meddele kunden dette skriftlig eller muntlig. Det kan bli endringer i reiseleder, hoteller, kjøretøymodeller, dagsprogram, avreisedatoer etc.

Enkeltrom eller dobbeltrom

Prisene som annonseres er basert på at 2 personer deler et dobbeltrom. Reiser du alene og ikke har noen å dele rom med, så vil Route 66 International plassere en annen person av samme kjønn, som også reiser alene, sammen med deg på rommet. Dersom dette ikke er mulig så må du betale enkeltromstillegg.

Om du ønsker enerom så må du betale et enkeltromstillegg. Standarden for enkeltrom er den samme som for dobbeltrommene. Prisen for enkeltrom kan bli justert årlig.

Mangler under reisen/oppholdet

Reisen er mangelfull når den avviker fra det som er skriftlig avtalt og dette ikke skyldes kunden eller forhold fra hans side. Route 66 International kan ikke lastes for dårlig vær, tyveri, sykdom og sjenerende medreisende. Ønsker (MC, bil, buss, rom/beliggenhet o.l.) som ikke oppfylles, er ingen mangel og gir ikke grunnlag for reklamasjon. Våre bosteder ligger generelt sentralt til, byggestøy og noe støy fra lokaltrafikk og restauranter/barer i nærheten, kan forekomme og må forventes. Avvik fra det som er avtalt regnes likevel ikke som mangel dersom det er av mindre betydning, eller av det slag som kunden må regne med kan inntreffe. Route 66 International er ikke ansvarlig for manglende internett eller TV-signaler på et bosted. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som Route 66 International verken hadde, eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.

Reklamasjoner

Mener en deltager seg berettiget til å klage, må denne straks fremmes ovenfor Guide / hjelpeguide som vil forsøke å rette på forholdet. Eventuelle reklamasjoner som ønskes behandlet etter hjemkomst må være arrangøren skriftlig i hende senest 10 dager etter at reisen er avsluttet. Klager som ikke er forelagt reiseleder under selve reisen/oppholdet kan ikke regne med å bli behandlet. Kommentarer på utlevert evalueringsskjema blir ikke registrert som reklamasjon/klage. Reklamasjoner blir behandlet med en behandlingstid på 2-3 uker etter at den er mottatt.

Ditt ansvar som kunde

Det eneste kravet vi setter til våre reisendes helse er at de kan klare seg selv under turen, samt at man ikke utsetter seg selv eller andre for fare eller ulemper. Route 66 International sine turer forutsetter at de enkelte deltagere er i stand til selv å håndtere sin bagasje, og forøvrig følge turens innhold og program. Kunder som av forskjellige grunner har behov for assistanse i forbindelse med gjennomføringen av reisen må selv arrangere dette. Ta kontakt med Route 66 International om du trenger rullestolassistanse på flyplassen. Dersom andre melder på en deltager, har denne ansvar for at kunden oppfyller kravene til gjennomføring av reisen.

Som deltaker er du ansvarlig for å følge spesifikke regler i naturreservater og parker. Vit at det ikke er tillatt å innføre frukt i delstaten California.

Barn mellom 15 og 18 år

Om du som deltaker reiser med barn som er under 18 år, så må du ta med fødselsbevis eller andre dokumenter som kan dokumentere tillatelse til å reise til USA med barnet (dette er veldig viktig for skilte foreldre, tanter, onkler, besteforeldre osv.). Barn under 15 år kan sove i samme rom som sine foreldre, men du må informere oss om dette på forhånd.

Allergier

Om du har allergier som gjør at du ikke kan spise samme mat, evt. spise sammen med, resten av gruppen og derfor ikke kan delta i gruppens aktiviteter, så ber vi deg om å informere oss om dette minst 3 måneder før avreise.

Veldig få hoteller i USA har allergifrie rom. Alle våre rom er ikke-røyker rom. Om du ved en feiltakelse har blitt plassert i et rom hvor røyking er tillatt, så informer guiden eller hotellresepsjonen.

Frokost er inkludert på de fleste hotellene, men ikke alle.

Rettigheter foto og video

Som en service til kundene filmer vi turene slik at du får en film om din tur etterpå. Som deltaker på turen har du gitt samtykke til at du blir filmet og at foto blir tatt. Man kan derfor ikke kreve at man utelates fra filmen eller kreve noen økonomisk kompensasjon for dette.

Generelle regler for vårt firma

Ved å delta på turer som organiseres av Route 66 International og route66usa.info så gir du samtykke i at bilder og video av deg lastes opp til vår hjemmeside route66usa.infoog sendes til deltakere når turen er over. I enkelte tilfeller vil/kan også bilder og video av deg bli lagt ut på vår Face book.

Verken privatpersoner, fotografer eller filmfotografer kan i etterkant kreve betaling eller økonomisk kompensasjon for bilder som har blitt gjort tilgjengelige for route66usa.info.

Bilder som du mottar fra oss, kan ikke benyttes til økonomisk vinning uten at vår logo er synlig til stede i bildene.

Kundens opptreden

Kunden må ikke opptre slik at det blir til sjenanse for og/eller virker truende for de medreisende. I så tilfelle kan vedkommende utelukkes fra resten av turen, samt pålegges å betale hjemreise selv uten at han/hun kan kreve tilbakebetaling fra Route 66 International. Videre plikter den reisende å gjøre opp for ekstraregninger som pådras underveis, for eksempel minibar, betalings-tv, telefon og lignende. Route 66 International er ikke ansvarlig dersom kunden ikke møter opp til avtalt tid. Avtalt tid og sted kommuniseres på destinasjonen.

Spesielle ønsker

Route 66 International kan ikke garantere for at spesielle ønsker som er fremmet ved bestilling av turen kan oppfylles. Ønsker noteres, men garanters aldri og gir ikke grunnlag for reklamasjoner. Vi gjør oppmerksom på at romnummer på hotellet og hotellets beliggenhet aldri kan bekreftes i forkant.

Forbehold om endringer i programmet

Vi tar forbehold om trykkfeil i vår markedsføring og endringer som kan tilkomme etter at materiell er trykket, og som da vil bli bekjentgjort. Route 66 International har overfor Reisegarantifondet stilt de nødvendige garantier.

Før du reiser

Åpne fane

Pass, visum og forsikringer

Du må ha et pass som kan leses maskinelt, Machine Readable Passport (MRP), ellers kan du risikere å bli nektet ombordstigning på flyet. DU må også søke om turistvisum (ESTA) på nett før du drar. Dette er ditt ansvar.

https://esta.cbp.dhs.gov/esta

Om du ikke får dette gjennom nettstedet, så må du søke om visum gjennom den amerikanske ambassaden i hjemlandet. Du er ansvarlig for å skaffe et gyldig turistvisum og personlig reiseforsikring før du reiser.

Reiseselskapet kan ikke holdes ansvarlig om din reiseforsikring har gått ut på dato, eller om du ikke har andre nødvendige forsikringer i orden.

Om du er i tvil om ditt kriminelle rulleblad, så er det viktig å sjekke dette med lokale instanser.

Reise med gruppen eller på egen hånd

Når du reiser med Route 66 International, står du fritt til å reise sammen med gruppen eller kjøpe billetter på egen hånd. Du kan reise fra en flyplass i nærheten og møte resten av gruppen i den byen hvor turen starter. Da er du ansvarlig for å booke billetter på egen hånd.
Vennligst ikke book egne flybilletter før du har fått mail fra oss om at turdatoer er 100 % bekreftet.

Deltakere som booker egne billetter, vil få rabatter på turpakken.

Se vilkår og betingelser

Vi anbefaler også de reisende om å tegne egen kansellerings-forsikring fra flyselskapet når du booker flybillett selv. Ikke alle reiseforsikringer har dette inkludert.

Hva du bør ha med deg på turen

Tommelfingerregelen er å ha med en stor ryggsekk eller bag per reisende samt håndbagasje. All bagasjen vil bli lagt i følgebilen utenom noen saker som du trenger i løpet av dagen, som solkrem, regntøy, kamera, osv. Alle sykler har oppbevaringsmuligheter.
Turen fra Europa til Los Angeles tar omtrent 10-11 timer og turen fra Europa til Chicago tar omtrent 7-8 timer.

Husk å pakke alt livsnødvendig medisin i håndbagasjen! Ta med åpen hjelm, motorsykkel jakke eller annen jakke, solbriller og evt. kevlarjeans.

Det er mulig å leie hjelmer, men vi anbefaler at du har med egen hjelm hjemmefra, eller at du kjøper deg en ny på Harley-Davidson butikken ved siden av der vi skal hente ut syklene. Denne butikken selger alt utstyret du trenger.

Ta også med shorts, t-skjorter, badetøy, motorsykkel sko/joggesko, sandaler, en liten ryggsekk for dagsturer, og klær til å spise ute på kvelden. Det er mulig å vaske klær ved hotellene, men det er smart å ta med eget vaskepulver. Ikke glem å ta med toalettsaker og viktig medisin.

Du kan merke din bagasje med disse adressene:

L.A/Hollywood-Chicago Tour:

15000 Hawthorne Blvd, Lawndale, CA 90260, USA

Chicago-L.A/Hollywood Tour:

3405 W Algonquin Rd, Rolling Meadows, IL 60008, USA

Bagasjebegrensninger på flyreisene

BA – British Airways
Bagasje:
1 x innsjekket bagasje – maks 23 kg.
1 x håndbagasje – mål 56 x 45 x 25 + 1 x laptop bag

KL – KLM
Bagasje:
1 x innsjekket bagasje – maks 23 kg.
1 x håndbagasje – mål 55 x 35 x 25 maks 12 kg.

AF – Air France
Bagasje:
1 x innsjekket bagasje – maks 23 kg.
1 x håndbagasje – mål 56 x 35 x 25 maks 12 kg.

LX – British Airways
Bagasje:
2 x innsjekket bagasje – maks 23 kg hver.
1 x håndbagasje – mål 50 x 40 x 20 maks 8 kg.

LH – British Airways
Baggage:
1 x innsjekket bagasje – maks 23 kg.
1 x håndbagasje – mål 55 x 40 x 05 maks 8 kg.

Avreise og Oslo Lufthavn Gardermoen

Selv om mange reiser fra Gardermoen, så er det ikke obligatorisk. De som bor utenfor Norge kan bestille billetter fra flyplasser i sine hjembyer. Om du ønsker hjelp til å bestille billetter, så kontakt oss for hjelp.

Husk å møte opp på flyplassen i god tid før avreise. Vi anbefaler 3 timer før avreise, for å være på den sikre siden.

For de som reiser fra Oslo Gardermoen, er Gardermoen Hotel Bed & Breakfast blant de billigste og mest anvendelige når det gjelder overnatting i forkant av avreise. De tilbyr også transport til terminalen mot et gebyr. Gratis frokost er inkludert. Frokosten åpner fra klokken 03:30 eller etter avtale med hotellet.

Vi anbefaler også Gardermoen Airport Hotel som et alternativ.

Gardemoen Hotel Bed & Breakfast
Tel: +47 63 93 00 50

Gardemoen Airport Hotel
Tel: +47 63 94 08 00

Ofte stilte spørsmål

Trenger jeg visum/innreisetillatelse for å komme inn i USA?

Åpne fane

Alle deltakere må søke om visum for å komme inn i USA før avreise. Dette gjøres elektronisk på følgende side: http://esta.cbp.dhs.gov/esta

Om ESTA visumet ikke utstedes gjennom søknaden på nett, så må du søke om innreisetillatelse på USAs ambassade i ditt hjemland. Du er ansvarlig for å skaffe dette i god tid i forkant av reisen, samt reiseforsikring

Hvilken tid på året er det best å kjøre?

Åpne fane

Vi har turer fra mai til og med september hvert år. Om du har muligheten, med hensyn til jobb og familie, så anbefaler vi å kjøre i mai, juni eller september. Disse månedene har mest behagelig klima. Juli og august er varmere.

Hvordan og hva bør jeg pakke?

Åpne fane

Tommelfingerregelen er en stor bag eller ryggsekk pr. person pluss håndbagasje. All bagasje plasseres i følgebilen, bortsett fra det du trenger i løpet av dagen (Solkrem, regntøy, kamera osv.). Alle motorsyklene har oppbevaringsplass. Vi anbefaler å ta med salttabletter hjemmefra pga. varmt vær.

For mer informasjon se vårt punkt - Før du reiser 

Hva om noen kjører på min motorsykkel?

Åpne fane

I et slikt tilfelle vil turguiden sørge for at du får en “politirapport” i forhold til skaden som er påført, som vil bli overrakt til Harley-forhandleren når vi leverer tilbake motorsyklene. Ditt forsikringsselskap vil ta hånd om resten.

Se også “Om motorsykler og biler/leie og forsikring” for mer informasjon

Kan jeg kjøre bil i stedenfor en motorsykkel?

Åpne fane

Ja, selvfølgelig kan du kjøre bil på Route 66 USA. Dette har du som et valfg når du booker turen.

Se mer under “Motorsykler og biler”

Hva om jeg mister passet mitt?

Åpne fane

Et mistet pass må meldes til politiet i USA umiddelbart. Din ambassade eller generalkonsulat vil da utstede et nødpass, som vanligvis inkluderer et gebyr. Et nødpass kan kun utstedes til personer som kan bekrefte sitt statsborgerskap.

Se “Godt å vite på veien” for mer informasjon om ambassader

DAGSPROGRAM USA-TURER

Dagsprogram - Route 66 Chicago-Los Angeles

Åpne fane

Vi arbeider stadig med å forbedre våre turer og tjenester, og forbeholder oss retten til å endre på dette programmet. For detaljert program se PDF.

Last ned fullt program som utskriftsvennlig PDF (Norsk) 

Last ned fullt program som utskriftsvennlig PDF (Eng)

Dag 1:
Ankomst Chicago
For de som har booket flybilletter gjennom oss, er det offentlig transport fra flyplassen til hotellet, hvor vi skal bo i tre netter. De som kjøper flybilletter selv, må selv besørge transport til hotellet der de vil bli møtt av vår guide.

Dag 2:
Utforske Chicago
Forslag til steder som vi kan besøke: Willis Tower– Millennium Park– Michigan Ave– Tribune Tower– Chicago River

Dag 3:
Chicago – Millwaukee – Chicago
(Omtrent 260 km)
Harley Davidson Museum. Vi møter guiden foran hotellet for felles transport til utleiestedet.

Vi skriver under på alt papirarbeid for sykkelleieVi henter ut syklene og vil også ha tid til å kjøpe utstyr som hjelmer, jakker osv.De butikkansatte vil lære deg alt som er nødvendig å vite om din motorsykkel.

Dag 4:
(Selve Route 66 kjøreturen begynner)
Springfield, Illinois – St Roberts, Missouri
(Omtrent 440 km)

Dagens høydepunkter: Romeoville– Joliet -Polk-a-Dot Route 66 diner– Dwight– Pontiac Museum– Gardner– Lincoln– Atlanta– Lexington

Dag 5:
Chicago, Illinois – Springfield, Illinois
(Omtrent 330 km)

Dagens høydepunkter: Meramec grottene, Jesse James´skjulested– Devil’s Elbow– Fanning Outpost

Dag 6:
St Roberts, Missouri – Tulsa, Oklahoma 
(Omtrent 467 km)

Dagens høydepunkter: Vi kjører gjennom 3 stater – Missouri, Kansas, Oklahoma.

Dette er noen av stoppene: Gay parita, Joplin, Cars on the route (Kansas), Buffalo ranch, Cavenders Boot City.

Dag 7:
Tulsa, Oklahoma – Weatherford, Oklahoma 
(Omtrent 300 km)

Dagens høydepunkter: Rock Cafe– Round Barn– Pony Bridge.

Dag 8:
Weatherford, Oklahoma – Amarillo, Texas
(Omtrent 310 km)

Dagens høydepunkter: Clinton– Elk City– Erick

Dag 9:
Amarillo, Texas – Santa Rosa, New Mexico
(Omtrent 300 km)

Eksklusivt besøk på en cowboy ranch.
Dagens høydepunkter: Cadillac Ranch– Midpoint, Adrian– Blue Swallow Motel– vår berømte Cowboy Ranch

Dag 10:
Santa Rosa, New Mexico – Albuquerque, New Mexico
(Omtrent 330 km)

Dagens høydepunkter: Villa Nueva – Santa Fe Trail –  Pecos– Madrid

Dag 11:
Albuquerque, New Mexico – Gallup, New Mexico 
(Omtrent 350 km)

Dagens høydepunkter: Acoma Sky City– Zuni-indianerne– El Rancho Hotel

Dag 12:
Gallup, New Mexico – Williams, Arizona
(Omtrent 420 km)

Dagens høydepunkter: Petrified Forest– Painted Desert National Park – Winslow «standing on the corner»

Dag 13:
Williams, Arizona – Grand Canyon – Williams, Arizona
(Omtrent 200 km tur-retur)

Dagens høydepunkter: Grand Canyon- Helikoptertur- Grand Canyon Imax Theatre

Dag 14-16:
Williams, Arizona – Las Vegas, Nevada
(Omtrent 480 km)

Dagens høydepunkter: Seligman– Hackberry– Kingman– Sitgreaves Pass– Oatman– Hoover dam– Boulder City– 2 netter i Las Vegas

Dag 17:
Las Vegas, Nevada – Los Angeles, California
(Omtrent 460 km)

Dagens høydepunkter: Mojave Naturreservat- Victorville – San Bernardino – Los Angeles leverer vi tilbake motorsykler og biler til utleieren.

Dag 18-19:
Los Angeles og Hollywood

2 fulle dager i Los Angeles/Hollywood

Dag 20:
Hjemreise fra Los Angeles.

Vi arbeider stadig med å forbedre våre turer og tjenester, og forbeholder oss retten til å endre på dette programmet.

Les mer om våre vilkår og betingelser

Dagsprogram - Route 66 Los Angeles-Chicago

Åpne fane

Vi arbeider stadig med å forbedre våre turer og tjenester, og forbeholder oss retten til å endre på dette programmet.
For detaljert program se PDF.

Last ned fullt program som utskriftsvennlig PDF(Norsk)

Last ned fullt program som utskriftsvennlig PDF (Eng)

Dag 1 :

Ankomst Los Angeles
For de som har booket flybilletter gjennom oss, er det offentlig transport fra flyplassen til hotellet, hvor vi skal bo i tre netter. De som kjøper flybilletter selv, må selv besørge transport til hotellet der de vil bli møtt av vår guide.

Dag 2:

Første dag i Los Angeles
Steder vi besøker:  Santa Monica Beach- Venice Beach. Du kan velge å være med gruppen eller å gå på egen hånd.

Dag 3:

Andre dag i Los Angeles
Steder vi besøker:  Hollywood og Walk of Fame- Mann´s Chinese Theater- Universal Studios- Hard Rock Cafe

Dag: 4-6

Los Angeles, California – Las Vegas, Nevada
(Omtrent 460 km)
Dagens høydepunkter: Victorville- Barstow- Mojave Nature Reserve.

Vi møter guiden foran hotellet for felles transport til utleiestedet.

Vi skriver under på alt papirarbeid for sykkelleie.
Deretter henter vi ut syklene og vi vil også ha tid til å kjøpe utstyr som hjelmer, jakker osv.
De butikkansatte vil lære deg alt du trenger å vite om din motorsykkel.

To hele dager i Las Vegas
(Se fullt dagsprogram)

Dag 7:

Las Vegas, Nevada – Williams, Arizona
(Omtrent 480 km)
Dagens høydepunkter: Boulder City– Hoover Dam– Oatman– Seligman– Williams

Dag 8:

Williams, Arizona – Grand Canyon – Williams
(Omtrent 200 km tur-retur)
Dagens høydepunkter: Grand Canyon- Helikoptertur- Grand Canyon Imax Theatre

Dag 9:

Williams, Arizona – Gallup,New Mexico
(Omtrent 440 km)
Dagens høydepunkter: Petrified Forest– Joe and Aggie’s diner– «Standing on the corner» Winslow, Arizona– Zuni Indianerne

Dag 10:

Gallup, New Mexico – Albuquerque, New Mexico
(Omtrent 260 km)
Dagens høydepunkter: Acoma Sky City– Route 66 Casino

Dag 11:

Albuquerque – Santa Rosa, New Mexico
(Omtrent 330 km)
Dagens høydepunkter: Madrid – Santa fe trail -Pecos – Villanueva– vår berømte Cowboy Camp

Dag 12:

Santa Rosa, New Mexico – Amarillo, Texas
(Omtrent 209 km)
Dagens høydepunkter: Tucumcari– Midpoint, Adrian– Cadillac Ranch– Cavenders Boot City

Dag 13:

Amarillo, Texas – Weatherford, Oklahoma
(Omtrent 310 km)
Dagens høydepunkter: Harley in Erick, Oklahoma– Elk City, Oklahoma– Route 66 National Museum

Dag 14:

Weatherford – Tulsa, Oklahoma
(Omtrent 300 km)
Dagens høydepunkter: Pony Bridge– Round Barn, Den runde låven– Rock Cafe

Dag 15:

Tulsa, Oklahoma – St. Roberts, Missouri
(Omtrent 467 km)
Dagens høydepunkter: Gary´s Gay Parita (Gas Station)– Cars on the Route, Galena Kansas – Buffalo ranch

Dag 16:

St. Roberts Missouri – Springfield, Illinois
(Omtrent 400 km)
Dagens høydepunkter: Devil’s Elbow– Fanning Outpost.– Jessie James Museum – Carlinville

Dag 17:

Springfield, Illinois – Chicago, Illinois
(Omtrent 330 km)
Dette er vår siste kjøredag, så vi kjører gjennom en rekke små byer og steder langs Route 66.

Dagens høydepunkter: Lexington– Pontiac– Atlanta– Lincoln– Gardner– Joliet– Romeoville– Polk-a-Dot Route 66 Restaurant– Dwight– Pontiac Museum

Dag 18:

Chicago – Milwaukee – Chicago
Harley-Davidson museet (Omtrent 260 km)
Vi kjører til Milwaukee og tilbake før vi leverer motorsyklene i Chicago.

Dag 19:

En dag i Chicago
Forslag til steder vi kan besøket: Willis Tower– Millennium Park– Michigan Ave– Tribune Tower– Chicago River

Dag 20:

Avreisedag Transport fra hotellet til Chicago O´Hare flyplass.

Vi arbeider stadig med å forbedre våre turer og tjenester, og forbeholder oss retten til å endre på dette programmet.
Les mer om våre vilkår og betingelser

Dagsprogram - Los Angeles-Chicago-New York

Åpne fane

Last ned fullt program som utskriftsvennlig PDF (Eng)

Vi arbeider stadig med å forbedre våre turer og tjenester, og forbeholder oss retten til å endre på dette programmet.

Dag 1
Ankomst Los Angeles.

For de som har booket flybilletter gjennom, er det offentlig transport fra flyplassen til hotellet, hvor vi skal bo i to netter. De som kjøper flybilletter selv, må komme seg til hotellet selv.

Dag 2
Første dag i Los Angeles

Steder vi besøker:
– Santa Monica Beach
– Venice Beach

Du kan velge å være med gruppen eller å gå på egen hånd.

Dag 3
Andre dag i Los Angeles

Steder vi besøker:
– Hollywood og Walk of Fame
– Mann´s Chinese Theater
– Universal Studios
– Hard Rock Cafe

Dag 4-6
Los Angeles, California – Las Vegas, Nevada
(Omtrent 460 km)

Vi møter guiden foran hotellet for felles transport til utleiestedet.

Vi skriver under på alt papirarbeid for sykkelleie.Vi henter ut syklene og vil også ha tid til å kjøre utstyr som hjelper, jakker osv.De butikkansatte vil lære deg alt som er nødvendig med din motorsykkel.

Dagens høydepunkter:
– Victorville
– Barstow
– Mojave Nature Reserve

To hele dager i Las Vegas

(Se fullt dagsprogram)

Dag 7
Las Vegas, Nevada – Williams, Arizona
(Omtrent 480 km)

Dagens høydepunkter:
– Boulder City
– Hoover Dam
– Oatman
– Seligman
– Williams

Dag 8
Williams, Arizona – Grand Canyon – Williams
(Omtrent 200 km tur-retur)

Dagens høydepunkter:
– Grand Canyon
– Helikoptertur
– Grand Canyon Imax Theatre

Dag 9
Williams, Arizona – Gallup,New Mexico
(Omtrent 440 km)

Dagens høydepunkter:
– Petrified Forest
– Joe and Aggie’s diner
– Winslow, Arizona
– Zuni Indianerne

Dag 10
Gallup, New Mexico – Albuquerque, New Mexico
(Omtrent 260 km)

Dagens høydepunkter:
– Acoma Sky City
– Route 66 Casino

Dag 11
Albuquerque – Santa Rosa, New Mexico
(Omtrent 330 km)

Dagens høydepunkter:
– Villa Nueva
– Pecos
– Madrid
– Curt´s Cowboy Camp

Dag 12
Santa Rosa, New Mexico – Amarillo, Texas
(Omtrent 209 km)

Dagens høydepunkter:
– Tucumcari
– Midpoint, Adrian
– Cadillac Ranch
– Cavenders Boot City

Dag 13
Amarillo, Texas – Weatherford, Oklahoma
(Omtrent 310 km)

Dagens høydepunkter:
– Harley in Erick, Oklahoma
– Elk City, Oklahoma
– Route 66 National Museum

Dag 14
Weatherford – Claremore, Oklahoma
(Omtrent 330 km)

Dagens høydepunkter:
– Pony Bridge
– Round Barn, Den runde låven
– Rock Cafe

Dag 15
Claremore, Oklahoma – St. Roberts, Missouri
(Omtrent 436 km)

Dagens høydepunkter:
– Gary´s Gay Parita (Gas Station)
– Cars on the Route, Galena Kansas
– Vintage Iron, Miami Oklahoma

Dag 16
St. Roberts Missouri – Springfield, Illinois
(Omtrent 400 km)

Dagens høydepunkter:
– Devil’s Elbow
– Fanning Outpost.
– Jessie James Museum
– St Louis

Dag 17
Springfield, Illinois – Chicago, Illinois
(Omtrent 330 km)

Dette er vår siste kjøredag, så vi kjører gjennom en rekke små byer og steder langs Route 66.

Dagens høydepunkter:
– Lexington
– Pontiac
– Atlanta
– Lincoln
– Gardner
– Joliet
– Romeoville
– Polk-a-Dot Route 66 Restaurant
– Dwight
– Pontiac Museum

Dag 18
Chicago – Milwaukee – Chicago
Harley-Davidson museet
(Omtrent 260 km)

Vi kjører til Milwaukee og tilbake før vi leverer motorsyklene i Chicago.

Dag 19
En dag i Chicago

Forslag til steder vi kan besøket:
– Willis Tower
– Millennium Park
– Michigan Ave
– Tribune Tower
– Chicago River

Day 20-21
2 dager i New York

Du flyr en tur til Chicago-New York-Chicago, bor 2 dager på et hotell på Manhattan og utforsker storbyen.

Dag 22
Avreisedag

Transport fra hotellet til Chicago O´Hare flyplass.

Vi arbeider stadig med å forbedre våre turer og tjenester, og forbeholder oss retten til å endre på dette programmet.

Dagsprogram - USA på langs

Åpne fane

Foreløpig dagsprogram:

15 dager på sykkel:
.
.Dag 1 (28.06.19)
Lande i Chicago og sjekke inn på hotell – På kvelden tar vi en tur på blues pub (meget bra)
.
.Dag 2 (29.06.19)
Vi prøver å få av oss litt tidsforskjell, derfor tar vi en tur til bysentrum, her er mye å se,starten på Route 66, høye hus, elvecruise, parker, osv. (Signerer papirer på sykler)
.
.Dag 3 (30.06.19)
Chicago til Milwaukee, Vi reiser til Milwaukee med buss, ser på Harley museum
.
.Dag 4 (01.07.19)  1
Chicago til Detroit, første dagen på sykkel, vi henter syklene Kl 07:00, planlagt avreise fra Woodstock Kl 10:00. Denne dagen blir en transportetappe til Detroit. CA 562 Km
(Link til dags etappe, denne er ikke korrekt, men gir en pekepinn på strekning og hvor vi skal)
.
.Dag 5 (02.07.19) 2
Detroit til Canada og Niagara Falls, denne dagen må vi starte tidlig, vi skal avslutte på Niagara Falls. CA 404 Km
(Link til dags etappe, denne er ikke korrekt, men gir en pekepinn på strekning og hvor vi skal)
.
.Dag 6 (03.07.19) 3
Niagara Falls til Albany, Fin kjøretur hvor vi stopper langs noen fine innsjøer. CA 483 Km(Link til dags etappe, denne er ikke korrekt, men gir en pekepinn på strekning og hvor vi skal)
.
.Dag 7 (04.07.19) 4
Albany til New York, Vi skal kjøre igjennom landsbygda, samt stopper ved Hudson river, mange fine veier for motorsykkel. CA 255 Km – Dagen avsluttes med stort fyrverkeri, det er nasjonaldagen til USA, fantastisk opplegg med millioner av tilskuere.
(Link til dags etappe, denne er ikke korrekt, men gir en pekepinn på strekning og hvor vi skal)
.
.Dag 8 (05.07.19) 5
1 dag i New York, to netter, Tur på Manhattan. Vil anbefale alle å spise og nyte utsikten på toppen av One World Trade Center, det er så mye å se på i denne byen at vi måtte brukt veldig mange dager om vi skulle se alt, men vi får en liten smak.
.
.Dag 9 (06.07.19) 6
New York til Lancaster, Vi starter veldig tidlig på morgenen (05:30), før trafikken blir for tett, dette for å kjøre litt på Manhattan. Når vi kommer til Lancaster er planen å besøke Amish marked. CA 300 Km (Link til dags etappe, denne er ikke korrekt, men gir en pekepinn på strekning og hvor vi skal)
.
.Dag 10 (07.07.19) 7
Lancaster til Tappahannock, på denne dagen er planen å kjøre igjennom Washington, er vi heldige kan vi ta bilder ved noen av de kjente bygningene, sammen med syklene. CA 390 Km
(Link til dags etappe, denne er ikke korrekt, men gir en pekepinn på strekning og hvor vi skal)
.
.Dag 11 (08.07.19) 8
Tappahannock til Kill Devil Hills, Her blir det litt forskjellige opplevelser og natur, prøver å stoppe i noen små trivelige byer. CA 326 Km
(Link til dags etappe, denne er ikke korrekt, men gir en pekepinn på strekning og hvor vi skal)
.
.Dag 12 (09.07.19) 9
Kill Devil Hills til Wilmington, Vi får en spennende dag, nå er vi i sørstatene med mye historie og kultur, vi vil prøve å få med noe av dette. CA 422 Km
(Link til dags etappe, denne er ikke korrekt, men gir en pekepinn på strekning og hvor vi skal)
.
.Dag 13 (10.07.19) 10
Wilmington til Savannah, Lang og fin dag på sykkelen, nå vil vi nokk også merke varmen bedre. CA 482 Km
(Link til dags etappe, denne er ikke korrekt, men gir en pekepinn på strekning og hvor vi skal)
.
.Dag 14 (11.07.19) 11
Savannah til Daytona Beach, Fine veier, og ikke så mange alternative veier. CA 367 Km(Link til dags etappe, denne er ikke korrekt, men gir en pekepinn på strekning og hvor vi skal)
.
.Dag 15 (12.07.19) 12
Daytona Beach til Fort Myers, Nå kjører vi igjennom Florida til vest kysten. CA 386 Km(Link til dags etappe, denne er ikke korrekt, men gir en pekepinn på strekning og hvor vi skal)
.
.Dag 16 (13.07.19) 13
Fort Myers til Miami, Nå kjører vi igjennom natur reservat og vi skal på sump safari, samt se krokodiller. CA 240 Km
(Link til dags etappe, denne er ikke korrekt, men gir en pekepinn på strekning og hvor vi skal)
.
.Dag 17 (14.07.19) 14
Miami til Key West, Kjører en fantastisk strekning med mye bruer, gamle og nye. Stopper og bader.
Blir en fin ettermiddag og kveld på Key West. CA 210 Km
(Link til dags etappe, denne er ikke korrekt, men gir en pekepinn på strekning og hvor vi skal)
.
.Dag 18 (15.07.19) 15
Key West til Miami, Kjører en fantastisk strekning med mye bruer, gamle og nye. Stopper og bader. CA 255 Km (Levere sykler)
(Link til dags etappe, denne er ikke korrekt, men gir en pekepinn på strekning og hvor vi skal)
.
.Dag 19 (16.07.19)
Miami Denne dagen tenker vi at dere kan gå litt rundt i Miami, på ettermiddagen kan dere være med på shopping senter. (Avslutnings middag, for de som har lyst)
.
.Dag 20 (17.07.19)
Miami Buss til fly hjem eller videre på tur

Program kan bli endret før eller underveis, det er flere faktorer som kan føre til det, for eksempel veiarbeid, uhell osv. Vi må regne med at dagsetappene kan variere +/- 10% ut fra hva vi har oppgitt.

Vi prøver så langt det er tid til det, å finne fine veier for motorsyklene, hvor vi kan nyte Amerikas forskjellige natur, kultur og historiske områder, vi skal jo kjøre fra helt i Nord til helt i Sør. Vi må regne med Inter State på deler av turen, dette for å rekke frem til dagens mål i tide.

Det er lagt ved link til dagsetappene, men de er nødvendigvis ikke riktige, vi skal ca kjøre denne strekning, men når jeg legger den inn på dataen, får vi den raskeste veien. Vi skal gjøre det vi kan for å komme inn på alternative veier som gir en god opplevelse, sånn at vi får veier som er gode og kjøre på, men som også gir en bedre nærhet til natur, lokal kultur og ikke minst gode MC veier.

Vi jobber med flere steder underveis som vi planlegger å besøke, men det får være en overraskelse.

De som ønsker kan være lenger i Miami, etter turen for å slappe av på stranden.

Dette er en MEGET LANG tur.  Ta kontakt på post@route66usa.info merket «USA på langs» dersom du vil oppleve denne turen.

Dette er turen for de tøffeste og mest eventyrlystne. Det blir max EN TUR årlig, med max 20 sykler på hver tur.

Oversikts kart, kartet viser CA rute vi skal kjøre.

Dagsprogram - The Wild West & Buffalo Bill - Den originale Vestkyst-rundturen

Åpne fane

Dette er verdens mest berømte kystvei – HIGHWAY 1 – Her møter du Det Ville Vesten – og ser hvordan legender som BUFFALO BILL og våre gamle cowboy-helter levde.

Fantastisk natur!

Dette er en rundtur gjennom statene California, Nevada, Arizona og Utah. Dette er noen av Amerikas vakreste stater, med  en fantastisk natur, og store kjøreopplevelser.

Vi starter og avslutter i Hollywood/Santa Monica

Første etappe går sydover ned til San Diego

Så kommer de store nasjonal parkene; Grand Canyon Monument Valley, Zion, , Kings Canyon, Sierra Nevada, Death Valley, Amargosa, Zion, Bryce Canyon, Sequoia, og Yosemite

De to siste dagene går fra San Francisco til Los Angeles, Higway 1.

Kåret til verdens vakreste Highway,

Turene i år er bedre enn noensinne, med enda bedre hoteller, enda bedre og flere opplevelser underveis, og selvfølgelig Harley-Davidson sykler.

Route 66 USA er vårt hovedprodukt, og på de andre turene har vi vanligvis 1-2 eksklusive turer hvert år, med kun 15-20 deltakere. Svært mange av deltakerne på våre andre turer verden rundt, er deltakere som har kjørt Route 66 med oss tidligere.

Betingelser, verdt å vite og grunnleggende informasjon for øvrig er for det meste det samme som på våre Route 66 turer, selv om mye av det som står på disse sidene gjelder Route 66 USA-turene.

DAGSPLAN FOR VESTKYSTEN.

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT FORANDREINGER KAN FOREKOMME.

Dag 1. Los Angeles

Ankomst /Los Angeles. Hentes på flyplassen, felles transport til hotellet

Slapper av og bader i et utendørs å svømme basseng, spiser og drikker godt.

Tar en enkelt velkomst møte og forteller hva som skjer dagen etter.

Dag 2. Los Angeles

Hentes på morgenen av Carlos Limo service (alltid spennende om de er limo eller party buss)

Baywatch/Santa Monica Beach, Venice Beach Bader, spiser og lader opp til felles middag på kvelden. Stopper på vei tilbake til bake for shopping Bartels Harley Davidson

Bader i bassenget, siste finpuss før første kjøredag. Blir kjent, går gjennom kjøremønster og det blir presentasjonsrunde på hver enkelt etc. Spørsmål/svar.

Dag 3. Los Angeles-San Diego  200 Km

Vi henter ut syklene tidlig på morgenen, og setter kursen mot en av USAs og verdens fineste by. Kjempe kort kjøreetappe. Vi kjører sydover blanding av Interstat og Highway 1. Lengere syd vi kommer dess bedre blir badetemperaturen i Stillehavet

før vi kjører inn i San Diego.

bor midt i gamlebyen – som er et av de fineste områdene i byen, og som bærer de mexicanske tradisjonene; Tequila og taco

Dag 4. San Diego

Utflukt for de som vil til ”Sea World”, som er en av San Diegos største

Turistattraksjon. Ta med badebukse.

San Diego har en av verdens største og fineste havneområder, har også en stor flåtebase, Hangarskipet USS Midway har blitt museum det er hvert et besøk.

Det er også muligheter til å besøke Top Gun baren som ikke bare er en film kulisse

Det er også mulig med  guidet buss tur (downtown, og spesielt ”Gaslamp-district”, og havnen)

Dag 5. San Diego- Blythe  385 Km

I dag kjører vi inn i langs den Mexicanske grensen.

Vi er så nære grensen så vi ser grense gjerdet (muren) må regne med å bli stoppet av grense vaktene.

Ha pass lett tilgjengelig.

Vi skal også kjøre gjennom en ørken med sanddyner skulle tro at man var i Sahara. (Imperial Sand Dunes) stopper og vasser i sanden.

Dag 6. Blythe – Flagstaff 405 Km

Krysser Colorado river  inn i Arizona.  Vi tar en stopp  for å fotografere de berømte kaktusene – som du

kun finnes i Arizona. Første del av dagen er tørt landskap.  Highway 89 mot Prescott  (Prescott Nationl Forest)-mye svinger flott natur derfra videre til Jerome lunch stopp med unik utsikt.

Videre til Sedona  (Oak Creek Canyon) spektakulære fjell og natur

Dag 7. Flagstaff – Tuba City  250 Km

I dag er høydepunktet Grand Canyon vi kjører gjennom parken (et av verdens 7 underverk)

Helikopter tur er mulig hvis man har forhåndsbestilt

Tuba  City er det Navajo Indianerne som styrer.

Dag 8. Tuba –  Torrey  470

I dag kjører vi ut av  Arizona og inn i Utah. Utah er kanskje Amerikas vakreste stat, noe dere vil forstå i løpet av dagen. Dagens store høydepunkt Monument Vally. Mexican Hatt, Moki Dugway

Glenn Canyon og Capitol Reef National Park

Vi rekker å krysse Colorado river før dagens slutt.

Dag 9. Torrey – Las Vegas  570 Km

Dagen starter med kjøring Dixie National Forest, mange svinger flott natur og dyreliv.

Spektakulær flott utsikt.

Dagens store høydepunkt er Bryce Canyon og  ”Zion nasjonalpark”, som er holdt for å være en av Amerikas vakreste parker. Lang dag men vi kan sove ut om morgenen.

Dag 10. Las Vegas

Her er det mange forskjellige ønsker.

Shopping, Casino basseng eller sove ut

Dag 11. Las Vegas – Lone Point  420 Km

Etter en god natts søvn, starter vi ekstra tidlig mot ”Death Valley”. Det blir varmere utover dagen.

Vi kjører over noen høye fjellpass, og her er det langt mellom

Bensinstasjonene, så husk proviant! ”Death Valley” her kommer vi 80 meter under havets overflate, og må absolutt kunne karakteriseres som stedet ”Gud glemte”. Fascinerende: Saltlaget på den uttørkede sjøen er over en meter tykt. Vi går på havets bunn. Her er det varmt midt på sommeren opptil 50 grader. Ta med litt historisk salt til kveldsmaten kanskje? Her er det kaldt på morgen og kveld, men veldig varmt om dagen. Sierra Nevada. Vi skal overnatte i byen   ”Lone Pine” – hvor vi har god utsikt til det høyeste punktet i California ”Mt. Whitney”. Vi er nå midt i Indianerland, så pass på skalpen.

Dette er en meget sjarmerende liten by, med noen fantastiske Salooner – som er virkelig vel verdt et besøk for de som har lyst.

Dag 12 Lone Point – Fresno  445 Km

Ny dag nye muligheter  I dag koser vi oss på noen av de vakreste veiene vii alle fall har kjørt i USA. Helt fantastiske kjøreveier. Vi kjører gjennom Sequioa Nasjonalpark,

Dag 13  Fresno – San Francisco (Oakland) 450 Km

De tar ikke mange minuttene før vi er inne i Yosemite National park.

Dette er kanskje den mest spektakulære parken vi kjører igjennom, høye fjell og dype juv.

Dagen kjøring er krevende mye svinger og flott natur. Fra parken kjører vi på finne motorsykkel veier gjennom Stanislaus forest mot Oukland

Dag 14. San Francisco. (Oakland)

Starter dagen med ferge fra Oakland til Ficherman Wharf

Vi tar de verdensberømte Cable-Trikkene, ”Fishermans Wharf”, Verdens mest svingete gate, Lombard Street . Vi tar fergen ut til verdens trolig mest berømte fangeøy, nemlig Alcatraz. En opplevelse med historisk sus. På ettermiddagen er det er yrende liv i byen, og vi

spiser godt på uterestaurante før turen går til bake med ferge til Oakland

Dag 15. San Francisco (Oakland) – Monterey 240 Km

Starter dagen med å krysse Richmond-San Rafel bridge fin utsikt mot Alcatraz

før vi passerer San Quentin fengsel. Stopper på høyden over Golden Gate før vi tar en stopp ved visitor sentret.

Kjører over ”Golden Gate”, en av verdens vakreste og mest kjente

Bro /kunstverk. Dette er faktisk også en av USAs mest brukte selvmords steder.

Nåt vi har pasert  San Franscicco starter vi på Higway 1

Dag 16 Monterey – Solvang  340 Km

Vi cruiser videre til Higway 1 via berømte Big Sur. Dagen fortsetter på verdens flotteste kystvei –

Highway 1. via berømte Big Sur. Fantastisk natur!! Sjøløver leker ved siden av veien.

Solvang – en dansk liten by,

Dag 17 Solvang– Los Angeles  210 Km

Vi kjører forbi strand-hyttene til Brad Pitt og gutta, mot Santa Barbara.

Videre langs Highway 1 med flott sjøutsikt mot Los Angeles.

Levere Syklene før. Dagen avsluttes med en middag i nærheten av hotellet.

Dag 18.Los Angeles

Walk of Fame, Hollywood-skiltet, Universal Studios med Limousin fra Carlos.

Eller på egenhånd vindus shopping på verdens mest

Eksklusive og berømte handlegate Rodeho Drive?

Dag 19. Hjemreise

Dagsprogram - Coast to coast tur med Daytona Biketoberfest - Easy Rider

Åpne fane

DAGSPROGRAM COAST TO COAST TUR MED DAYTONA BIKETOBERFEST – EASY RIDER

Dette er turen for de som liker og kjøre sykkel med mange opphevelser på veien.
Turen er totalt Ca 4300 km med 18 dager på sykkel og totalt 21 dagers tur.
En bikers drømmetur ..

Vi starter med Daytona Biketoberfest. Et motorsykkel treff med rundt 400000 personer.
Så krysser vi Usa fra Kyst til Kyst.
Vi kaller turen den ”Ultimate tur ”

Dag 1:
Ankomst Orlando. Vi møtes på hotellet i Orlando på kvelden og tar en gjennom gang av turen og trafikk regler , kjøre mønster etc .For det som har lyst på mat, kan vi organisere en middag på kvelden.
Tidlig kveld etter en lang flyreise .

Dag 2:
Orlando  til Daytona Ca 120 Km.
Vi drar tidlig til Eagle Riders der våre Harley står blanke og venter på oss for og starte Coast to Coast eventyret.
Etter og ha skrevet kontrakter og fått gjennomgang av sykkelen starter vi og kjøre mot Daytona og Biketober Fest.  Småveier ut av byen før vi tar for oss landeveien og 44 gjennom Seminole State Forest.
Vi kommer inn i Daytona Beach rundt kl 1500 og vi må jo cruise ned Main Street der selve Biketober Fest foregår.
Vi finner hotellet og vi er klar for 2 dager med biker fest.
Vi sjekker ut Biketober festen på kvelden.

Dag 3:
Fridag ”Denne dagen har dere fri til å gjøre hva dere vil.
For de som vil kjøre mer, setter vi opp en kjøre tur til Bruce Ross Meyer Harley foretning, som sier de er verdens største HD foretning. Vi sjekker ut livet her.
Videre til Iron Horse Saloon der vi møter masse andre bikere.
På kvelden tar vi oss en bedre middag og sjekker ut mer av Biketober Festen.

Dag 4:
Daytona til Perry  Ca 350 KM
Etter og ha ”festet” på Biketober Fest i 2 dager begynner vi på selve Coast To Coast turen . Vi kjører gjennom Ocala National Forest , så videre mot Dunnellon og highway 19.
Tar også turen innom Don Garlits Museum of Drag Racing. Her får vi hele historien om Drag Racing.
Kommer oss til hotellet i Perry og tar oss en velfortjent dukkert i bassenget og en kald øl .

Dag 5:
Perry til Destin Ca 377 Km
Vi starter tidlig og kjører ut mot Gulf Of Mexico og de fine strendene og små landsbyen langs kysten.
En tur innom Edward Ball Wakura Springs, så ta med badebukse. Levy Bay , Little Bay og East Bay kjører vi gjennom før vi ankommer Destin med sine mange sjø mat restauranter. Her overnatter vi også .

Dag 6:
Destin til New Orleans Ca 440 Km
Vi forstetter kyst veien til Pensacola , så krysser vi inn i staten Alabama og byen Moblie. Her blir det litt motorvei før vi igjen krysser inn i ny stat Mississippi.
Ned mot kysten igjen og Shepard State Park. Vi holder kyst veien til vi krysser inn i vår tredje stat for dagen Luisiana. Derfra er det strake veien inn til New Orleans og hotellet i French Quarter. Her skal vi være i 2 netter og få sjekket ut Bourbon Street med sitt yrende natteliv.

Dag 7:
Fri dag i New Orleans. Gjør det selv dagen. Guiden kan komme med forslag.
New Orleans har mye og tilby som en tur på Mississippi på en hjul damper etc .

Dag 8:
New Orelans til Abbeville  ca 260 Km
Etter en tidlig frokost setter vi oss på syklene igjen og kjører mot sumpen i Louisiana. Vi tar en stopp i Des Allemands der vi tar oss en tur med ” Airboat” inn i sumpene for og se på alligator og et rikt dyreliv.
Så småveier gjennom Gibson, Morgan City og Ibena før vi kommer til Avery Island der Tabasco Fabrikken ligger.
Der har familien Mclhenny drevet og laget ” Hot Sauce” siden 1868. Vi tar en rund tur på fabrikken før det er strake veien til hotellet i Abbeville og en kald øl .

Dag 9:
Abbeville til Galveston ca 360 Km
Mye landevei med jordbruk, sump og kystvei i dag.
Vi kjører Highway 82 ” The Creol Nature Trail ” gjennom Pelican Bay, Grand Chenier og Cameron.
Se opp for alligator I veien.
I Cameron tar vi vår første båt I dag over Calcasieu Lake. Kanskje vi får se delfiner. Krysser grensa fra Louisiana inn i Texas ved Sabine Lake der vi tar en lunsj. En tur inn i innlandet til Winnie og så mot kysten igjen på Intercoastal Waterway ned til Port Bolivar der vi tar båten over til Galveston (Hvis tid, er det weekend er det veldig lang vente tid og da må vi kjøre rundt). Vi har hotell rett ved sjøen i Galveston og tar oss en tur ut om kvelden og får oss noe mat og drikke. De som vil kan også ta en svømme tur i Gulf Of Mexico.

Dag 10:
Galveston til San Antonio   Ca 430 km
Vi fortsetter kyst veien langs Gulf Of Mexico til Freeport.
Så bikker vi inn mot innlandet for resten av dagen mot San Antonio. Vi har jo kommet oss inn i Texas så det er mye jordbruk , jorder og gårder langs veien.
Kjører gjennom Cedar Land , Bay City, Edna , Cuero og Smiley før vi ankommer San Antonio.  San Antonio er jo veldig kjent for sin veldig fine ” River Walk ” med mange restauranter og barer. Og  ” The Alamo ” ruiner der slaget om Alamo ble kjempet i 1836 mot Mexicanerne med Davy Crockett i spissen.
Vi besøker begge steder selvfølgelig .

Dag 11:
San Antonio til Del Rio  Ca 410 Km
I dag skal vi ut på mye fine og svingete motorsykkel veier.
Vi tar turen til Texas Hill Country Trail der vi skal kjøre de tre veiene som blir kalt ” The Tree Sisters” eller ” Twister Sisters”. Vi stopper flere steder som Medina, Vanderpool og Leakey der vi spiser lunsj på en biker bar som heter Bent Rim Grill . Her møter vi  helt sikkert andre motor syklister på tur som oss. Vi ”twister” oss videre til Camp Woo og Rockspring før vi tar siste etappe til Del Rio for natten. Denne byen ligger rett ved Mexico grensen, så du kan mer eller mindre gå til Mexico.  Vi hopper i bassenget med en kald øl og en middag på kvelden etter en fin dag på sykkelen / bilen.

Dag 12:
Del Rio til Alpine Ca 327 Km
Ta med dere passet i dag, for vi skal kjøre langs Mexico grensa og ikke se bort i fra at vi blir stoppet og kontrollert en gang eller to av Border Patrol. Vi kjører Highway 90 hele dagen gjennom Texas prærien. Tar en stopp ved Lake Amistad som ligger rett utenfor Del Rio.
Comstock og Pecos River Bridge som er Texas høyeste bru, finner vi et fint utkiks punkt og tar noen bilder. Videre til Langtry der den beryktete Jugde Roy Beane herjet på slutten av 1800 tallet. Vi besøker hans saloon og museet.  Mer prærie renner unna bak styret mot Sanderson der vi spiser lunsj.  Byen Marathon blir det siste stoppet med besøk på det historiske Gage Hotel. I Alpine finner vi hotellet og slapper av før vi får oss en god middag på kvelden.

Dag 13:
Alpine til El Paso ca 371 km
Starter med nydelige sykkel veier til Fort Davis og Fort Davis State Park. Innom Mc Donald observatoriet (Har ikke noe å gjøre med Mc Donald Hamburgere) og kjører opp på toppen med fin utsikt. Enda mer fine veier mot Interstate 10 . Når vi har kommet til Interstate 10 blir det mye av og på side vei og Interstate , det dessverre ikke annen vei og kjøre til El Paso .. Vi koser oss med en lunsj i Van Horn der vi også stiller klokka en time tilbake,så vi ”vinner” en time i dag . Ved Tomillo er vi igjen på lande veien gjennom søvnige små byer og hadde vi ikke visst bedre skulle vi tro vi var i Mexico, for det er mye skilt på spansk . Relativt tidlig inne på hotellet så vi slapper av til vi skal gå på Texas Roadhouse på kvelden og spise en skikkelig biff.

Dag 14:
El Paso til Tombstone Ca 450 KmTilbake på landeveier langs Mexico grensa, så ha passene klare . Skal ikke se bort i fra at vi ser en eller 3 offiserer fra Border Patrol på ATV, på jakt etter noen prøver seg på og krysse grensa .Tar en stopp i Columbus for en kaffe. Noen lange sletter vi skal kjøre i dag, men det er jo bare fasinerende . I Hachita skjønner vi at vi er skikkelig langt ute i allfarvei. Animas og Rodeo før vi kommer til Douglas og tar oss en lunsj.  Mot Bisbee og her begynner det herlige mc veier igjen i Bisbee fjellene. Det kommer godt med etter vi har fått dosen med sletter før i dag .Kommer så til den kjente Cowboy byen Tombstone som er kjent for Wyatt Earp, Doc Holiday  og sine mange ” Gun Fights ” i byen . Tombstone ser nesten akkurat ut som den gjorde for 130 år siden . Vi tar og utforsker byen og vi skal jo selvfølgelig ha en middag på en av Saloonene på kvelden for her skal vi bo for natten

Dag 15:
Tombstone til Tuscon  Ca 260 Km
Nydelig dag på veien igjen for i dag skal vi kjøre opp til Mt Lemmon på 2700 meters høyde. Først kjører vi til den lille byen Sonita der vi tar en kaffe . Så til Vail der vi sjekker bensin på sykkelen / bil og tar på oss noen ekstra plagg siden temperaturen kan falle en del når vi begynner på fine mc veier, utsikt og fin natur på vei opp til Mt Lemmon . De startet og bygge Mt Lemmon Highway i 1933 men den ble ikke ferdig før i 1950 . Det er en fornøyelig vei på ca 85km tur retur som kommer til å sitte godt igjen i minnet. Vi stopper på toppen og tar en lunsj på Sawmill Restaurant . På vei opp og ned tar vi flere stopp på mange av de utsikts punkt som er langs veien. Kommer inn på ettermiddagen på hotellet i Tuscon hvor vi tar en øl og lar alle inntrykk dagen falle inn.

Dag 16:
Tuscon til Yuma   Ca 410 KmStarter dagen med å kjøre gjennom Saguaro National Park og Gates Pass på fine mc veier . Kaktuser vokser det mye av her så ha kamera klare.. Vi tar flere stopp på veien. Byene Marana, Red Rock ,Eloy og Maricopa kjører vi gjennom før vi kommer til Gila Bend for lunsj . Vi kjører Old Us Higway 80 så mye det går ann mot Yuma som vi overnatter i for kvelden.

Dag 17:
Yuma til San Diego  Ca 285 Km
Vi krysser grensa inn i California og vi kjører gjennom ørkenen i Imperial County . Calexico er første stopp helt på Mexico grensa . Highway 98 mot Old Higway 80 til Desert View Tower , der vi klatrer opp i tårnet og nyter utsikten . Videre på Old Higway 80 som er den første highway i Usa som hadde fast dekke fra kyst til kyst . I Jacumba tar vi oss en lunsj og så begynner de herlige mc veien igjen nesten helt til San Diego . Vi koser oss på veien gjennom små landsbyer og stopper for kaffe på Barret Junction Cafe . Så strake veien inn til San Diego hvor vi blir i 2 dager .

Dag 18:
San Diego  Fridag
Her tar vi bare og koser oss. Vi setter opp en tur ned til downtown San Diego der vi kan gå på Top Gun Baren Kansas City Barbeque . Kan også ta en titt på Maritime Museum Of San Diego og USS Midway . For de som vil kan bruke dagen i Sea World .  Og vi må jo i Old Town med sine mange butikker og restauranter .

Dag 19:
San Diego til Los Angeles  Ca 210 Km
Da har siste dagen med sykkel kjøring kommet og vi avslutter med og kjøre den berømte ” Highway 1 ”  Pacific Coast Highway.  Mange kyst byer ligger langs veien og vi tar turen gjennom de fleste som Oceanside , Dana Point , Laguna Beach for vi spiser lunsj . Videre til Newport Beach, Huntington Beach og Hermosa Beach . Vi tar flere stopp langs veien.
Så leverer vi tilbake Harleyen og feirer at vi har krysset hele Usa . Sikkert ikke mange kjente som kan skryte på seg det. Totalt Ca 4300 Km men det blir mer med ekstra kjøring vi gjør langs ruta .

Dag 20:
Santa Monica og Venice Beach. Vi drar ned til Santa Monica og Venice Beach og koser oss hele dagen med mat , godt drikke og kanskje en svømme tur i Stille Havet .. På kvelden tar vi en avskjeds middag og takker oss selv for en fin tur.

Dag 21    Hjemreise

Dagsprogram - Coast to Coast & Biketoberfest - Oktober hvert år

Åpne fane

Dag 1 Ankomst Orlando
Vi møtes på hotellet i Orlando på kvelden og tar en gjennomgang av turen og trafikkregler, kjøre mønster etc. For de som har lyst på mat, kan vi organisere en middag på kvelden . Tidlig kveld etter en lang flyreise.

 

Dag 2. Orlando til Daytona Ca 120 Km..
Vi drar tidlig til Eagle Riders der våre Harley står blanke og venter på oss for å starte Coast to Coast eventyret . Etter å ha skrevet kontrakter og gjennomgang av sykkelen starter vi å kjøre mot Daytona og Biketober Fest. Småveier ut av byen før vi tar for oss landeveien og 44 gjennom Seminole State Forest . Vi kommer inn i Daytona Beach rundt kl 1500 og vi må jo cruise ned Main Street der selve Biketober Fest foregår. Vi finner hotellet og vi er klar for 2 dager med bikerfest.. Vi sjekker ut Biketober festen på kvelden.

 

Dag 3 ” Fridag ”

Denne dagen har dere fri til å gjøre hva dere vil. Men for de som vil kjøre mer, setter vi opp en kjøre tur til Bruce Ross Meyer Harley forretning, som sier de er verdens største HD forretning. Vi sjekker ut livet her. Videre til Iron Horse Saloon der vi møter masse andre bikere.. På kvelden tar vi oss en bedre middag og sjekker ut mer av Biketober Festen

 

Dag 4 Daytona til Perry Ca 350 KM
Etter å ha ”festet” på Biketober Fest i 2 dager, begynner vi på selve Coast To Coast turen . Vi kjører gjennom Ocala National Forest, så videre mot Dunnellon og highway 19. Tar også turen innom Don Garlits Museum of Drag Racing. Her får vi hele historien om Drag Racing. Kommer oss til hotellet i Perry og tar oss en velfortjent dukkert i bassenget og en kald øl.

 

Dag 5 Perry til Destin Ca 377 Km
Vi starter tidlig og kjører ut mot Gulf Of Mexico og de fine strendene og små landsbyen langs kysten. En tur innom Edward Ball Wakura Springs, så ta med badebukse. Levy Bay, Little Bay og East Bay kjører vi gjennom før vi ankommer Destin med sine mange sjømat restauranter. Her overnatter vi også.

 

Dag 6 Destin til New Orleans Ca 440 Km
Vi fortsetter kystveien til Pensacola, så krysser vi inn i staten Alabama og byen Mobile. Her blir det litt motorvei før vi igjen krysser inn i ny stat Mississippi. Ned mot kysten igjen og Shepard State Park. Vi holder kystveien til vi krysser inn i vår tredje stat for dagen Luisiana. Derfra er det strake veien inn til New Orleans og hotellet i French Quarter. Her skal vi være i 2 netter og få sjekket ut Bourbon Street med sitt yrende natteliv.

 

Dag 7 Fri dag i New Orleans .

Gjør det selv dagen. Guiden kan komme med forslag. New Orleans har mye å tilby som en tur på Mississippi på en hjul damper etc .

 

Dag 8 New Orelans til Abbeville ca 260 Km
Etter en tidlig frokost setter vi oss på syklene igjen og kjører mot sumpen i Louisiana. Vi tar en stopp i Des Allemands der vi tar oss en tur med ” Airboat” inn i sumpene for og se på alligator og et rikt dyreliv. Så småveier gjennom Gibson, Morgan City og Ibena før vi kommer til Avery Island der Tabasco Fabrikken ligger. Der har familien Mclhenny drevet å laget ” Hot Sauce” siden 1868 . Vi tar en rund tur på fabrikken. Så er det strake veien til hotellet i Abbeville og en kald øl .

 

Dag 9 Abbeville til Galveston ca 360 Km
Mye landevei med jordbruk, sump og kystvei i dag. Vi kjører Highway 82 ” The Creol Nature Trail ” gjennom Pelican Bay, Grand Chenier og Cameron . Se opp for alligator i veien . I Cameron tar vi vår første båt i dag over Calcasieu Lake . Kanskje vi får se delfiner. Krysser grensa fra Louisiana inn i Texas ved Sabine Lake der vi tar en lunsj. En tur inn i innlandet til Winnie og så mot kysten igjen på Intercoastal Waterway ned til Port Bolivar der vi tar båten over til Galveston (Hvis tid, er det weekend er det veldig lang ventetid og da må vi kjøre rundt ). Vi har hotell rett ved sjøen i Galveston og tar oss en tur ut om kvelden og får oss noe mat og drikke. De som vil kan også ta en svømme tur i Gulf Of Mexico ..

 

Dag 10 Galveston til San Antonio Ca 430 km.
Vi fortsetter kyst veien langs Gulf Of Mexico til Freeport . Så bikker vi inn mot innlandet for resten av dagen mot San Antonio. Vi har jo kommet oss inn i Texas, så det er mye jordbruk, jorder og gårder langs veien . Kjører gjennom Cedar Land , Bay City, Edna , Cuero og Smiley før vi ankommer San Antonio. San Antonio er jo veldig kjent for sin veldig fine ” River Walk ” med mange restauranter og barer. Og ” The Alamo ” ruiner der slaget om Alamo ble kjempet i 1836 mot Mexicanerne med Davy Crockett i spissen . Vi besøker begge steder selvfølgelig.

 

Dag 11 San Antonio til Del Rio Ca 410 Km.

I dag skal vi ut på mye fine og svingete motorsykkel veier. Vi tar turen til Texas Hill Country Trail der vi skal kjøre de tre veiene som blir kalt ” The Tree Sisters” eller ” Twister Sisters” . Vi stopper flere steder som Medina , Vanderpool og Leakey der vi spiser lunsj på en biker bar som heter Bent Rim Grill . Her møter vi helt sikkert andre motor syklister på tur som oss. Vi ”twister” oss videre til Camp Woo og Rockspring før vi tar siste etappe til Del Rio for natten . Denne byen ligger rett ved Mexico grensen, så du kan mer eller mindre gå til Mexico. Vi hopper i bassenget med en kald øl og en middag på kvelden etter en fin dag på sykkelen / bilen. En drømme dag med mye fine motorsykkel veier

 

Dag 12 Del Rio til Alpine Ca 327 Km.

Ta med dere passet i dag for skal vi kjøre langs Mexico grensa hele dagen og dere skal ikke se bort ifra at vi blir stoppet og kontrollert en gang eller to av Border Patrol . Vi kjører Highway 90 hele dagen gjennom Texas prærien. Tar en stopp ved Lake Amistad som ligger rett utenfor Del Rio. Comstock og Pecos River Bridge som er Texas høyeste bru, finner vi et fint utkiks punkt og tar noen bilder. Videre til Langtry der den beryktete Jugde Roy Beane herjet på slutten av 1800 tallet. Vi besøker hans saloon og museet. Mer prærie renner unna bak styret mot Sanderson der vi spiser lunsj. Byen Marathon blir det siste stoppet med besøk på det historiske Gage Hotel. I Alpine finner vi hotellet og slapper av før vi får oss en god middag på kvelden.

Dag 13 Alpine til El Paso ca 371 km .

Starter med nydelige sykkelveier til Fort Davis og Fort Davis State Park. Innom Mc Donald observatoriet (Har ikke noe å gjøre med Mc Donald Hamburgere) og kjører opp på toppen med fin utsikt. Enda mer fine veier mot Interstate 10. Når vi har kommet til Interstate 10 blir det mye av og på sidevei og Interstate, det er dessverre ikke annen vei å kjøre til El Paso. Vi koser oss med en lunsj i Van Horn der vi også stiller klokka en time tilbake, så vi ”vinner” en time i dag. Ved Tomillo er vi igjen på landeveien gjennom søvnige små byer og hadde vi ikke visst bedre, skulle vi tro vi var i Mexico, for det er mye skilt på spansk . Relativt tidlig inne på hotellet, så vi slapper av til vi skal gå på Texas Roadhouse på kvelden og spise en skikkelig biff.

 

Dag 14 El Paso til Tombstone Ca 450 Km

Tilbake på landeveier langs Mexico grensa, så ha passene klare. Skal ikke se bort ifra at vi ser en eller 3 offiserer fra Border Patrol på ATV, på jakt etter noen prøver seg på og krysse grensa .Tar en stopp i Columbus for en kaffe . Noen lange sletter vi skal kjøre i dag, men det er jo bare fasinerende. I Hachita skjønner vi at vi er skikkelig langt ute fra allfarvei. Animas og Rodeo før vi kommer til Douglas og tar oss en lunsj. Mot Bisbee og her begynner det herlige mc veier igjen i Bisbee fjellene. Det kommer godt med etter vi har fått dosen med sletter før i dag. Kommer så til den kjente Cowboy byen Tombstone som er kjent for Wyatt Earp, Doc Holiday og sine mange ” Gun Fights ” i byen . Tombstone ser nesten akkurat ut som den gjorde for 130 år siden. Vi tar å utforsker byen og vi skal jo selvfølgelig ha en middag på en av Saloonene på kvelden for her skal vi bo for natten

 

Dag 15 Tombstone til Tuscon Ca 260 Km

Nydelig dag på veien igjen, for i dag skal vi kjøre opp til Mt Lemmon på 2700 meters høyde. Først kjører vi til den lille byen Sonita, der vi tar en kaffe. Så til Vail der vi sjekker bensin på sykkelen / bil og tar på oss noen ekstra plagg siden temperaturen kan falle en del når vi begynner på fine mc veier, utsikt og fin natur på vei opp til Mt Lemmon. De startet og bygge Mt Lemmon Highway i 1933 men den ble ikke ferdig før i 1950. Det er en fornøyelig vei på ca 85km tur retur som kommer til å sitte godt igjen i minnet. Vi stopper på toppen og tar en lunsj på Sawmill Restaurant. På vei opp og ned tar vi flere stopp på mange av de utsiktspunkt som er langs veien. Kommer inn på ettermiddagen på hotellet i Tuscon hvor vi tar en øl og lar alle inntrykk dagen falle inn.

 

Dag 16 Tuscon til Yuma Ca 410 Km

Starter dagen med å kjøre gjennom Saguaro National Park og Gates Pass på fine mcveier. Kaktuser vokser det mye av her så ha kamera klare. Vi tar flere stopp på veien. Byene Marana, Red Rock, Eloy og Maricopa kjører vi gjennom før vi kommer til Gila Bend for lunsj. Vi kjører Old Us Higway 80 så mye det går ann mot Yuma som vi overnatter i for kvelden.

 

Dag 17 Yuma til San Diego Ca 285 Km

Vi krysser grensa inn i California og vi kjører gjennom ørkenen i Imperial County. Calexico er første stopp helt på Mexico grensa. Highway 98 mot Old Higway 80 til Desert View Tower, der vi klatrer opp i tårnet og nyter utsikten. Videre på Old Highway 80 som er den første highway i Usa som hadde fast dekke fra kyst til kyst. I Jacumba tar vi oss en lunsj og så begynner de herlige mc veien igjen nesten helt til San Diego. Vi koser oss på veien gjennom små landsbyer og stopper for kaffe på Barret Junction Cafe. Så strake veien inn til San Diego hvor vi blir i 2 dager

 

Dag 18 . San Diego Fridag..

Her tar vi bare å koser oss. Vi setter opp en tur ned til downtown San Diego der vi kan gå på Top Gun Baren Kansas City Barbeque. Kan også ta en titt på Maritime Museum Of San Diego og USS Midway. For de som vil kan bruke dagen i Sea World. Og vi må jo i Old Town med sine mange butikker og restauranter.

 

 

Dag 19 San Diego til Los Angeles Ca 210 Km

Da har siste dagen med sykkel kjøring kommet og vi avslutter med og kjøre den berømte ” Highway 1 ” Pacific Coast Highway. Mange kyst byer ligger langs veien og vi tar turen gjennom de fleste som Oceanside, Dana Point, Laguna Beach for vi spiser lunsj. Videre til Newport Beach, Huntington Beach og Hermosa Beach. Vi tar flere stopp langs veien. Så leverer vi tilbake Harleyen og feirer at vi har krysset hele Usa. Sikkert ikke mange kjente som kan skryte på seg det.

Dag 20 Santa Monica og Venice Beach

Vi drar ned til Santa Monica og Venice Beach og koser oss hele dagen med mat, godt drikke og kanskje en svømme tur i Stille Havet. På kvelden tar vi en avskjeds middag og takker oss selv for en fin tur.

Dag 21 Hjemreise

 

Velkommen på tur

Lukk

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Søk

Handlekurv

Din handlekurv er tom
Kjøp nå